top of page

CERAMAH / FORUM

011-35015403 / 019-3897089

Bidang Pengkhususan

1. Motivasi Kehidupan & Kerjaya

2. Integriti dan Jati Diri

3. Pengurusan Harta & Faraidh

4. Munakahat & Kekeluargaan

5. Keibubapaan

6. Dakwah & Pendidikan

7. Fiqh Ibadat & Muamalat

8. Usul Fiqh & Kaedah Fiqh

9. Fiqh Awlawiyyat

10. Bimbingan Haji & Umrah

bottom of page